Opti LUX z linią szwu z gamy zamków luksusowych został specjalnie opracowany tak, aby zagwarantować prawidłowe wszycie i funkcjonowanie zamka, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej pozycji materiału. Linia prowadząca szew wskazuje odległość od spirali zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie suwaka.

Od góry do dołu powinna być utrzymana stała, co najmniej 2 mm odległość, aby umożliwić płynne przesuwanie suwaka na całej długości zamka. Szczególną uwagę należy zwrócić w miejscu przechodzenia szwów poprzecznych, gdzie wielowarstwowość materiału może stwarzać problemy w przesuwaniu suwaka.

Główne zastosowania

  • Obuwie
  • Wyroby i akcesoria skórzane
  • Torby i akcesoria podróżne